Πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα INTELed

Aφορά στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

Το ευρωπαϊκό έργο INTELed [INovative Training via Embodied Learning and multi- sensory techniques for Inclusive Education] (www.inteled.org/) σας προσκαλεί για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τη χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών, με στόχο την προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην κιναισθητική και ενσώματη μάθηση για την υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη όπως και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις ειδικές μονάδες στην γενική
εκπαίδευση.

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου INTELed είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικότητα ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών, με στόχο την προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην κιναισθητική και ενσώματη μάθηση, καθώς και σε πολυαισθητηριακές τεχνικές για την αποδοτικότερη διδασκαλία σε μαθητές που διαγιγνώσκονται με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση και η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών για υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη όπως και η ένταξη μαθητών από τις ειδικές μονάδες στην γενική εκπαίδευση, συμβάλλοντας στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς επίσης και στην προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με ειδικότητα (μεταπτυχιακές σπουδές) ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τριάντα (30) εκπαιδευτικοί. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018. Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο: https://goo.gl/forms/WAVCuGRrY25WEu4e2

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο inteled@cyprusinteractionlab.com ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος INTELed.

Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε επίσης να κάνετε like και να ακολουθείτε τα νέα του προγράμματος στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook.

Διαβάστε περισσότερα: INTELed-Πρόσκληση συμμετοχής.pdf

Comments are closed.