Αφορά εκπαιδευτικούς ή makerspace tutors που διδάσκουν παιδιά ηλικίας 12-18 χρονών σε δημόσια και ιδιωτικά  σχολεία ή σε makerspaces. 

Το ευρωπαϊκό έργο ASSESSMAKE21 (https://www.assessmake21.eu) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ERASMUS+, προσκαλεί υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τη χρήση καινοτόμου εργαλείου αυτο-αξιολόγησης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα κατά την ενασχόληση του μαθητή σε Μaker projects/ δραστηριότητες εντός makerspaces ή σχολικών μονάδων. 

Συμμετέχοντες

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ειδικότητα (μεταπτυχιακές σπουδές) ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή εμπειρία σε Maker education. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει επίσης  βασικές γνώσεις χρήσης τεχνολογιών “Maker”, όπως για παράδειγμα ρομποτική και μικροεπεξεργαστές (robotics and microcontrollers)  ή εργαλεία ψηφιακής κατασκευής όπως εκτυπωτές 3D, κόπτες λέιζερ (digital fabrication such as 3D printers, laser cutters) κτλ.

Στόχοι και Διάρκεια προγράμματος

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου ASSESSMAKE21 είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση καινοτόμου εργαλείου αυτο-αξιολόγησης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα κατά την ενασχόληση του μαθητή σε Μaker projects/ δραστηριότητες εντός makerspaces ή σχολικών μονάδων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους θα συμμετέχουν σε πιλοτικές μελέτες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο 2022 (όχι απαραίτητα συνεχόμενη εφαρμογή). Η επιμόρφωση θα λάβει χώρο περί τα μέσα Ιανουαρίου 2022 και ενδέχεται να γίνει σε εικονικό περιβάλλον.

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων

Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
  • Βασικές γνώσεις χρήσης τεχνολογιών “Μaker”.
  • Δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείου αυτο-αξιολόγησης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στη σχολική τάξη ή σε makerspace

Πιστοποιητικό συμμετοχής

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (επιμόρφωση και πιλοτική) θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Cyprus Interaction Lab). 

Δήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 στο [https://forms.gle/YpFL7MAdUARwSF5S8]. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο andri@cyprusinteractionlab.com ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος ASSESSMAKE21 στο https://www.assessmake21.eu.

Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε επίσης να κάνετε like και να ακολουθείτε τα νέα του προγράμματος στην αντίστοιχη  σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/assessmake21).

Categories: news