Μαθαίνω Προγραμματισμό με τους Γονείς μου

Μαθαίνω Προγραμματισμό με τους Γονείς μου

Μαθαίνω Προγραμματισμό με τους Γονείς μου
http://codingourfuture.org/

On Sunday, October 23rd, the Cyprus Interaction Lab of the Cyprus University of Technology celebrated the week of code with tens of students and their parents at the Elementary School Agios Spyridonas. Three workshops were conducted:

Α4: Δεξιά, Προχώρα, Στρίψε & Ακολούθησε! Ο κόσμος της ρομποτικής & η δύναμη του προγραμαμτισμού (ηλικίες: 10)
Β5: Δεξιά, Προχώρα, Στρίψε & Ακολούθησε! Ο κόσμος της ρομποτικής & η δύναμη του προγραμαμτισμού (ηλικίες: 11)
Γ5: Αλγοριθμική σκέψη σε ρομποτική κίνηση: η δύναμη του προγραμματισμού! (ηλικίες: 12)

Thanks for the opportunity Alexandre! (Alexandros Kofteros) and thanks to the participating students and their parents!

Comments are closed.